Nhảy đến nội dung

CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG SLA
ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Nâng tầm chất lượng dịch vụ khách hàng

TimeKeeper là công cụ đo lường SLA, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả trong quy trình làm việc và vận hành.

mô tả chức năng

Giải pháp
Quản lý tập trung

TimeKeeper sử dụng bảng dashboard trực quan, tự động ghi lại và xếp hạng năng suất của nhân viên, mang lại một cái nhìn tổng quan về hiệu suất của doanh nghiệp.
GIÁ TRỊ MANG LẠI

Giúp Doanh nghiệp tối ưu vận hành

TimeKeeper giúp nâng cao tính minh bạch trong xếp hạng và đánh giá nhân viên, biến áp lực thành động lực để họ vươn lên dẫn đầu tổ chức. Với cấp quản lý, TimeKeeper hỗ trợ đưa ra những chiến lược hiệu quả nhằm tối ưu hóa vận hành và nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
mô tả chức năng

Giải pháp
Báo cáo thông minh

TimeKeeper cập nhật dữ liệu về hiệu suất trong thời gian thực, phản ánh hiệu suất của doanh nghiệp cùng mọi vấn đề phát sinh trong luồng công việc.
GIÁ TRỊ MANG LẠI

Giải quyết kịp thời mọi vấn đề trong quy trình làm việc

TimeKeeper giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định điều chỉnh kịp thời để khắc phục vấn đề và hỗ trợ nhân viên thực hiện tốt công việc của mình. Đảm bảo hiệu suất đề ra và nâng tầm chất lượng dịch vụ với TimeKeeper!
mô tả chức năng

Giải pháp Đánh giá
3 cấp độ

TimeKeeper cho phép thiết lập đo lường SLA theo từng quy trình của doanh nghiệp và đánh giá ở 3 cấp độ (quy trình, luồng công việc và bước thực hiện).
GIÁ TRỊ MANG LẠI

Phân tích chính xác hiệu suất doanh nghiệp

TimeKeeper mang đến cái nhìn chi tiết vào từng quy trình, giúp doanh nghiệp hiểu hơn về quy trình công việc và khai phá những điểm mạnh của nhân viên.

Chinh phục hiệu suất tại Doanh nghiệp

TimeKeepers đảm bảo hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp, mang đến sự hài lòng cho nhân viên và khách hàng. Với TimeKeeper, doanh nghiệp có thể đánh giá chính xác năng suất hiện tại để lên kế hoạch chinh phục mức hiệu suất tối đa.
Lựa chọn quy trình - Thiết kế luồng đo lường - Kiểm tra tính khả dụng - Đánh giá hiệu quả - Đề xuất điều chỉnh - Ứng dụng toàn phần

Kiểm tra tính khả dụng 03 Đánh giá hiệu quả 04 Thiết kế luồng đo lường 02 Lựa chọn quy trình 01 Ứng dụng toàn phần 06 Đề xuất điều chỉnh 05 Thiết kế luồng đo lường 02 Lựa chọn quy trình 01 Kiểm tra tính khả dụng 03 Đánh giá hiệu quả 04 Ứng dụng toàn phần 06 Đề xuất điều chỉnh 05

TimeKeeper là sự cân bằng giữa nhu cầu tường minh dữ liệu của các cấp quản lý với trải nghiệm công việc độc lập, tự chủ, không áp lực dành cho nhân viên; giúp doanh nghiệp tối ưu dịch vụ khách hàng mỗi ngày.

Liên hệ